[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
linkเว็บ

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย เมืองพรหม
ครูประจำกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
หัวหน้างานปกครอง
Click ดูประวัติ
นางสาวจรวยพร จำปาปัน
ครูประจำกลุ่มวิชาภาษาไทย
หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน/หัวหน้างานความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล
ครูประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา/หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด
Click ดูประวัติ
นางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
ครูประจำกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน/ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางสาวเพียงพิศ บุญเรือง
ครูประจำกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป/ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวกานต์นิภา กันใจแก้ว
ครูประจำกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล/ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : แผนกวิชาช่างยนต์
3 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6 : แผนกวิชาการบัญชี
7 : แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
8 : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
13 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ